main image

Клъстер
Зелени технологии и машиностроене

Клъстер „Зелени технологии и машиностроене” е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2012. Сдружението обединява фирми, извършващи различни дейности в сферата на машиностроенето и автоматизацията.

Основната цел на клъстера е да оказва съдействие на българските фирми в обхванатите браншове да излязат на чуждите пазари. Усилията за разширяване на мрежата от контакти и привличането на поръчки са насочени предимно към Германия, Австрия и Швейцария. Въпреки свиването на производството в еврозоната, фирмите от тези страни продължават да търсят доставчици, чиято продукция отговаря на нужното качество и е съобразена с реалните пазарни цени.

Клъстерът предлага редица услуги в помощ на български и чуждестранни фирми и е отворено за нови членове и партньорства.

За повече информация сме на Ваше разположение!

Събития

В момента няма предстоящи събития.