Начало / За Клъстера / Цели

Международният пазар в областта на зелените технологии и машиностроенето изисква все повече ефективност, иновативност, оптимизирани разходи и добра реклама. Предвид развитието на българската икономика през последните двадесет години за българските предприятия, особено за малките и средните, е трудно да изпълняват тези условия. От друга страна българският пазар е недостатъчен за развитието на дългосрочен бизнес и предприятията се нуждаят от чуждестранни поръчки. За да бъдат конкурентоспособни, те се нуждаят от свежи инвестиции за оптимизиране на дейността си, осъществяване на подходящи рекламни дейности и политика на активна продажба. Средствата за това често липсват. Същевременно местните фирми често се сблъскват с трудности при работата с чуждестранни фирми, базиращи се на различен подход и начин на работа, както и на различия в очакванията.

С оглед на това Клъстер „Зелени технологии и машиностроене” беше учреден от разнородни предприятия от сферата на металообработването и машиностроенето и доставчици на услуги, които използват съвместни мрежи от контакти и си сътрудничат в различни сфери на дейността си. Съществена основа за развитието сдружението представлява изградената мрежа от контакти с предприятия и бизнес организации в Германия, Австрия и Швейцария, както и привличането на германски специалисти с дългогодишен опит в разработването на предприятия, създаването на бизнес мрежи, подобряване ефективността на производството, маркетинга и продажбата. На разположение са и български експерти в сферата на финансирането, изработването на бизнес стратегии, юридическа помощ, консултиране при кандидатстване по проекти за съфинансиране, професионално рекламно представяне и др. Използвайки този опит сдружението работи за постигане на следните цели:

Цели:

  • Привличане на чуждестранни клиенти на българските предприятия;
  • Сътрудничество между реалния бизнес и научния сектор (обучаващи и научно-изследователски центрове и др.) за повишаване на конкурентоспособността;
  • Сътрудничество с национални и международни клъстерни структури;
  • Подобряване представянето на българските фирми на международния пазар;
  • Повишаване качеството на производството и ефективността на българските предприятия;
  • Съвместна работа между отделните членове на сдружението;