Начало / За Клъстера / Дейност

Въпреки свиването на производството в Еврозоната, фирмите от тези страни продължават да търсят доставчици, чиято продукция отговаря на нужното качество и е съобразена с реалните пазарни цени. Местните фирми често срещат трудности при създаването на нови контакти и бързото реагиране при запитвания и изпълнение на изискванията на потенциалните клиенти от чужбина. Не рядко основна пречка в развиването на международни бизнес отношения представляват различията в очакванията, изискванията и методиката, както и в планирането и начина на калкулиране.

Една от основните дейности на клъстера е да оказва съдействие на българските фирми в обхванатите браншове да излязат на чуждите пазари. Усилията за разширяване на мрежата от контакти и привличането на поръчки са насочени предимно към Германия, Австрия и Швейцария. Именно в тази сфера клъстерът предоставя стабилна подкрепа.

Наличието на добре подготвени специалисти за производството, развойната дейност и мениджмънта са основна предпоставка за успешното развитие на бизнеса, а въвеждането на иновации, използването на модерни методи и подходи и създаването на конкурентоспособни продукти се изискват да пробиването и налагането на международния пазар. Затова сдружението полага усилия в развитието на партньорства с научния и образователния сектор с цел да повиши комуникацията между бизнеса и учебните и научните центрове.

Същевременно клъстерът организира периодично семинари за споделяне на успешен опит, обмяна на информация и създаване на нови контакти, в които могат да участват не само членовете, но и всички заинтересовани.

С цел да подпомогне членовете си в представянето им на международния пазар и разширяването на мрежата от партньорства сдружението организира общи участия на изложения, специализирани мероприятия и информационни борси в страната и чужбина. Изработва и разпространява съвместни рекламни материали, организира business to business срещи и др.

Чрез мрежата си от германски и български специалисти сдружението предлага и редица услуги, свързани с подобряване на производствените процеси, мениджмънта, продажбите, модернизирането на производствените съоръжения и осигуряването на финансиране.